İşyerinde Politik Oyunların Yönetimi 

Farklı ve çeşitli geçmişlere, eğitim seviyelerine ve ilgi alanlarına sahip bireylerin ortak bir amacı yerine getirmek için çalıştıkları ortama organizasyon (işyeri) denir.

İşletme, ortak bir amaca ulaşmak adına bireylerin güç birliği ile beraber çalıştıkları bir düzendir. Bir şirketin başarısı ve başarısızlığı her bir çalışanın ortaya koyduğu çaba ile doğru orantılıdır. Bireyler tek bir birim gibi kenetlenerek çalışmalı ve yersiz çatışmalardan kaçınmalıdır. 

Çalışan için işi her şeyden önde gelmelidir. İşte aidiyet ve adanmışlık hissi çok önemlidir. 

En iyinin ortaya konması için herkes yakın bir işbirliği içinde çalışmalıdır. İşyerinde pozitif bir ortamın yaratılabilmesi için her seviyede şeffaflığın sağlanması gerekir.

Son derece farklı geçmişlere sahip olan işletmelerde Politik Oyunlar, bir çalışanın diğer bir çalışanı karalayarak bir çıkar elde etmesi olarak ortaya çıkar. Yıllardır, binlerce şirketle yaptığımız çalışmalarda, bu oyunlara dahil olan çalışanların genellikle işe verdikleri dikkatin de az, zararın çok fazla olduğunu gözlemlediğimizden dolayı, PDR-HR olarak, danışanlarımızı bu yönde doğru yönlendirmek için bu konuyu özel bir çalışma alanı olarak belirledik.

Tecrübelerimiz, İşyerinde Politik Oyunlar’ın sıklıkla aşağıdaki nedenlerden kaynaklandığı ve bunun sonucunda bu sebeplerin adeta bir Kurumsal Kültür oluşturduğunu göstermekte:

 • Fazla çaba sarf etmeden üstün ve yönetimin dikkatini üstüne çekme
 • Özel ilişkiler
 • Suçlu arama
 • Güven eksikliği
 • Manipülasyonlar
 • Dedikodular

Sonuçları

İşyerinde Politik Oyunlar’ın sonuçları doğrudan ölçülemediği için göründüğünden çok daha vahim olabiliyor. Bu sonuçların bazılarını şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

 • Verimlilik düşer
 • Çalışma ortamını olumsuz etkiler
 • Politik oyunlar işyerinde negatif bir ortam yaratır
 • Bireyler arasındaki ilişkileri zedeler
 • Çalışanların genel tutumunu etkiler
 • İşi ciddiye alan çalışan bile işe ilgisini yitirebilir
 • Çalışanların kendilerini tamamen işe vermelerini engeller
 • Bir çalışan ne kadar çalışırsa ve çaba sarf ederse etsin, söz konusu organizasyonlarda fark edilmeyebilir.
 • Düşük performans gösteren bir çalışan bile yöneticisinin gözdesi olabilir ve bu durum diğer çalışanları demotive eder
 • Politik oyunlara başvuranlar diğer çalışma arkadaşlarını sürekli kötü durumda bırakmanın yollarını ararlar
 • Çalışanlar, hak ettikleri şekilde ödüllendirilmediklerinde veya bir başka çalışan hak etmediği şekilde ödüllendirildiğinden dolayı demotive olurlar.
 • Stresi arttırır
 • Çalışanlar sırlarının ortaya çıkmasından korktukları için iletişime girmekten çekinirler
 • Çalışanlar birbirlerine güvenmezler.
 • Bilgi manipüle edilebilir, böylece yanlış bilgilendirmeler ve yönlendirmeler artar
 • Yöneticiler organizasyonda tam olarak neler yaşandığı hakkında yanlış bir izlenime kapılırlar
 • Yanlış kişiler yanlış intibalarla ayrılırlar.

Nasıl Yaklaşıyoruz

PDR-HR olarak, tüm Kurum Kültürü Çalışmalarımızda olduğu gibi, İşyerinde Politik Oyunlar'ın önlenmesine yönelik olarak çözüm ortağımız TMI’ın Önce İnsan Felsefesi'ne dayanan Kurumsaşlık Kültürü’nü benimsesiyoruz.

Kurumdaşlık Kültürü’ne göre kuruluşların başarısı yalnızca iyi yöneticilere bağlı değildir; elemanların da “iyi eleman” olması gerekir. Kuruluşun başarısını ve ya başarısızlığını büyük ölçüde belirleyen unsur, özellikle bu iki grup arasındaki etkileşimdir. 

TMI’a göre her çalışan şirketin verimlilik, ilişkiler ve kalite alanları içerisinde hedeflere yönelik ve içten bir çaba göstermeli ve şirketi ve işi konusunda özel bir benimseme şekli sergilemektedir. Bu benimsemeye, ‘Kurumdaşlık’ adını vermekteyiz.

Nasıl ki,

 • Vatandaşlık bilinci, iyi bir vatandaş olmanın
 • Ortaklık bilinci, iyi bir ortak olmanın
 • Üyelik bilinci iyi bir üye olmanın
 • Dostluk bilinci, iyi bir dost olmanın
 • Akrabalık bilinci, iyi bir akraba olmanın
 • Liderlik bilinci, iyi bir lider olmanın

gerektirdiği özellikleri anlatıyorsa, Kurumdaşlık Bilinci de, iyi bir çalışan olmanın gerektirdiği özellikler anlatmaktadır. Tüm çalışanlar şirketin devamı ve gelişmesini içtenlikle istediği zaman o şirkette Kurumdaşlık Bilinci'nin olduğu söylenebilir. Bir elemanın ‘Kurumdaşlık’ bilincini ortaya koyamaması, o kişinin bunu istemediği ya da bu yönde motive edilemeyeceği anlamına gelmez. Belki, iyi bir çalışan olmanın anlamı, o bireyin kafasında yeterince açık değildir. Belki de konu üzerinde yeteri kadar durulmamış, tartışılmamıştır. İşe alınırken yapılan görüşmede veya günlük çalışma hayatında yeterli ölçüde bilgi verilmemiştir.

Ne Yapıyoruz

PDR-HR olarak, “iyi çalışan” tanımlamasına uyan kişilerin tutum ve davranışlarındaki temel özellikleri olan

 • Sorumluluk
 • Bağlılık
 • İnisiyatif 

kavramlarının tüm çalışanlarca benimsenmesini ve her çalışanın

 • Kendi çıkarları ve şirketin çıkarlarını senkronize ederek elinden gelenin en iyisini yapması,
 • Şirketin ulaşacağı sonuçlar konusunda sorumluluk hissetmesi
 • Şirketin başarısını içtenlikle istemesi ve bunun için gayret göstermesi
 • Şirketin hedeflerine ve şirkette çalışan diğer insanlara bağlılığını her zaman göstermesi, bir takım ruhunun yaratılmasına, korunmasına katkıda bulunması
 • Şirketin daha iyi yerlere ulaşması, gelişmesi ve işlerin yolunda gitmesi için inisiyatif kullanması

ile şirkette Kurumdaşlık Kültürü yaratmanıza yardımcı oluyoruz.