Organizasyonel Gelişim 

Organizasyonel Yapınız Şirket Misyonunuzu Destekliyor mu?

Organizasyonel yapılanma, bir şirketin hedeflerine ulaşmasını, verimlilik ve etkinliğini arttırmasını destekleyecek bir yapının tasarlanma sürecidir.  Sunulan hizmet veya belirli bir iş sürecinin iyileştirilmesi ya da yeni bir yetkilendirme modeli ile bu ihtiyaç tetiklenebilir. 

İyi tasarlanmış bir organizasyonel yapı, şirketin iş stratejilerini en etkin şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Ancak şirketiniz, düşük motivasyon, iç çatışmalar veya yüksek çalışan devinimi gibi sorunlar yaşıyorsa, organizasyonel yapı stratejinizi desteklemekte yetersiz kalabilir.

PDR-HR olarak, organizasyonel yapınızın öncelikle güçlü ve zayıf yönlerini sizinle birlikte değerlendirerek, net hedefler belirliyoruz. Deneyimimiz ve insan kaynakları uzmanlığımız ile sizlere en uygun yapının tasarlanmasında destek veriyoruz. Sonrasında, organizasyonel yapınızın, süreçler, insan kaynağı, ölçüm ve ödüllendirme kriterlerinin şirketinizin stratejik yönünü destekleyecek şekilde kurgulanmış olmasını sağlıyoruz. 

Organizasyonel yapılanma sürecinde: 

 • Değişime ve piyasa şartları gerekliliklerini anlayarak
 • İş süreçlerini, iş akışlarını, rolleri ve sorumlulukları, iş hacmi ve bağlantılar ve kaynak analizlerini anlayarak
 • Yeni model ve yapıları tasarlayıp deneyerek
 • Eski yapıdan yeni yapıya geçiş sürecini planlayıp, yöneterek
 • Değişimi izleyerek

danışanlarımızı başarıya götürecek bir yapıyı tasarlıyoruz.

PDR-HR, Organizasyonel Gelişim konusunda aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir: 

  1. Değişim Yönetimi
  2. İşyerinde Politik Oyunların Yönetimi
  3. Organizasyon Kültürü
  4. Katılımcı Yönetim Modeli
  5. Çalışanla İlişkiler Yönetimi
  6. Girişimci Kültürü Geliştirme