Organizasyon Kültürü 

Organizasyon, farklı geçmişlere sahip bireylerin bir araya gelerek, ortak hedeflere ulaşmak için kolektif bir çaba sarf ettikleri bir düzendir.

Organizasyon (Kurumlar), farklı geçmişlere sahip bireylerin bir araya gelerek, ortak hedeflere ulaşmak için kolektif bir çaba sarf ettikleri bir düzendir. Kurum Kültürü, organizasyonun inanç ve prensiplerini temsil eder, çalışanların birbirleri ile ilişkileri üzerinde güçlü bir etki yaratır ve: 

 • Bir organizasyonun kültürünü, faaliyetleri, prensipleri, yönetmelikleri ve değerleri şekillendirir
 • Çalışanların kendi içlerinde ve üçüncü şahıslar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirler   
 • Çalışanların iş yeri ilişkilerini şekillendirir. Sağlıklı bir kültür, çalışanları motive ve sadık birer çalışan olmaları için cesaretlendirir
 • Çalışma ortamında sağlıklı bir rekabeti teşvik eder. Çalışanlar, en iyiyi ortaya koymak ve diğerlerinden daha yüksek performans göstermek için çabalar ve üstlerinin takdirini kazanır. Çalışanları asıl motive eden işyeri kültürüdür
 • Her işyerinin belirlenmiş çalışma kurallarını yönlendirir
 • Şirketi diğer şirketlerden ayrıştırır, marka imajını şekillendirir, kimlik kazandırır
 • Çalışanlar arasında birlik duygusu yaratır
 • Çalışanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlar

Neler Etkiler

 • Çalışanların kişilik özellikleri, ilgi alanları, algıları ve hatta düşünme şekilleri
 • Çalışanların cinsiyet dağılımı
 • İşin doğası  
 • Organizasyonun hedefleri, stratejileri ve prosedürler
 • Müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar
 • Yönetim ekibi ve İK Yönetim anlayışı  

Nasıl Değişir

Kurum Kültürü, diğer taraftan sürekli değişen bir yapıdır ve zaman içinde farklı sebeplerle değişir:

 • Yeni bir yönetim, lider veya patron
 • Finansal kayıplar, iflas veya piyasadaki dalgalanmalar
 • Yeni müşteriler 
 • Kişisel farkındalık 

Tehditler

Kurum Kültürü, bazı durumlarda tehdit altında olabilir. Size de tanıdık gelebilecek bazı örnekler şöyle sıralanabilir:

 • Negatif tutum ve ego
 • Adam kayırma
 • Çalışanlar arasında iletişim eksikliği
 • Çalışanların şirketlerini kanıksamaları

Ne Yaparız

Pek çok şirket, Müşteri Memnuniyeti’ni ön plana alan bir Kurum Kültürü ayaratmak peşindedir. PDR-HR olarak, Müşteri Memnuniyeti’nin ancak kendini iyi hisseden ve şirketine bağlı çalışanlar tarafından verilebileceğini biliyoruz. Bize göre, çalışan bağlılığı, çalışan memnuniyetinden öte bir konudur ve yaratılan Kurum Kültürü’nün en önemli ayağıdır. Müşteri memnuniyetini oluşturan ücret, yan haklar gibi araçlar ile işe alım ve tutundurma alanlarında fayda sağlayabilirler; ancak çalışanların yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymalarında onları motive etmezler. Çalışan Bağlılığı, ancak çalışanların yaptıkları işte bir anlam, otonomi, büyüme, gelişme fırsatı bulduğunda gerçekleşir.

Bütün bunlar ancak çalışanların ön plana konulduğu “Önce İnsan” Felsefesi'ne inanan bir Kurum Kültürü içinde KurumdaşlıkTakımdaşlık gibi kavramların tüm çalışanlarca sindirilmesi ile mümkün olabilir. Bu subasman sayesinde Çalışan Bağımlılığı, Katılımcı Yönetim, Müşteri Bağımlılığı ve Sadakati gibi bugün pek çok şirketin kültürlerinin bir parçası olmasını istedikleri kavramlar uygulamaya konulabilir.

Türkiye’de pek çok şirkette –hala- "Önce Hiyerarşi" Kültürü hâkimdir ve aşağıdakiler –hala- şirketlerin pek çoğu için geçerlidir:

 • Yöneticiler, sırça köşklerinde yaşar ve çalışanlardan hizmet bekler
 • Yöneticiler, astlarına birşeyi, nasıl yapmaları gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatırlar
 • Herkes, ünvanların, gücün, daha büyük odaların ve statü sembollerinin peşindedir
 • Çalışanlar, terfi oldukça müşteriden uzaklaşırlar
 • Terfi eden yöneticilerin çoğu öğrenmeyi ve çalışmayı bırakır
 • Her kademedeki yönetici, çalışanlarına hizmet vermek yerine bir üst yöneticisini memnun etmek için çaba harcar. 
 • Çalışanlar, yöneticilerinden çekinirler
 • Çalışanların sorumluluk alma, inisiyatif kullanma konusunda ne cesareti ne de isteği vardır
 • Çalışanlar, hata yapmaktan korkar, hataları hasıraltı etmeye çalışırlar


PDR-HR
, sağlıklı bir Kurum Kültürü yaratmak konusunda şirketlerde etkili ve şeffaf bir iletişim ortamı kurmayı hedefler.

PDR-HR olarak, Kurum Kültürü oluşturulması konusunda dünyanın lider kuruluşlarından olan ve dünyanın 45 ülkesinde her büyüklükteki şirkete çözümler üreten TMI’ın Türkiye Temsilcisi TMI Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. PDR-HR çalıştığınız zaman geliştirmek istediğiniz Kurum Kültürü ile şirketinizin diğer HR Süreçleri ile bağlantıyı en iyi şekilde kurarak size kalıcı çözümler yaratacağımızdan emin olabilirsiniz.

PDR-HR, çözüm ortağı TMI Türkiye ile tüm çalışanların şirket bienimseyerek içinde olmaktan memnun oldukları bir çalışma ortamı yaratma süreci olarak tanımladığı Markalaşmış Kurum Kültürü müşterilerine yardımcı olmaktadır. “Kurumdaşlık Kültürü” olarak da tanımladığımız Markalaşmış Kurum Kültürü yaratarak, aşağıdaki hedeflere ulaşmanızda sizlere de yardımcı olabiliriz:

 • Yönetimin çalışanlara değer verdiğinin çalışanlarca algılanması
 • Çalışanlarda özgüven ve özdeğerin artması ve yüksek motivasyonun sağlanması
 • Çalışanlarda gurur ve başarı duygusunun artışı
 • Çalışanlarda şirketine ve çalışma arkadaşlarına karşı olumlu bakış açısının oluşturulması
 • Her kademedeki çalışanın değişimi olumlu yönde karşılayarak, bu değişimde sorumluluğu bizzat üstlenmesini sağlayan bir bakış açısının tüm şirkette hâkimiyetinin sağlanması
 • Herkesin elinden gelenin en iyisini yaparak, sorumluluk, inisiyatif kullanmaları konusunda teşvik edilmesi ve şirkete olan bağlılıklarının arttırılması
 • Departman içi ve departmanlar arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve iç hizmet kalitesinin müşteriye de yansıyacak şekilde yükseltilmesi
 • Şirket içinde ast - üst ve çalışanlar seviyesinde iletişim kanallarının açılması
 • Şirket içinde ortak bir dil ve hedef birliği yaratılarak yepyeni bir Kurum Kültürü yaratılması
 • Takım içi ve takımlar arasında Takımdaşlık duygusunun arttırılması
 • Katılımcı YönetimYaratıcılık ve Kurumsal Girişimcilik gibi çalışanların şirkete değer katma süreçlerinin önünün açılması