Girişimci Kültürü Geliştirme 

‘Şimdi burada, aynı yerde kalabilmek için ne kadar çok koşman gerektiğini görüyorsun. Başka bir yere ulaşmak istiyorsan, şu an koştuğunun iki katı daha hızlı koşmalısın!'

– Lewis Carroll, “Aynanın İçinden”

İnovasyon: Alışılagelmişte bir değişim; hareket tarzı, yöntemlerde ve alışkanlıklarda fark yaratma.  

Girişimci: Bir iş girişimini organize eden, yürüten ve bununla ilgili riskleri taşıyan kişi.

Girişimcilik: Bir organizasyonda çalışırken, bir girişimci gibi hareket eden kişi. Sosyal bilimci Joseph Schumpeter’e göre, yeni teknolojilerin sunulması, artan verimlilik ve etkinlik, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması, girişimcileri tanımlayan kalite ve niteliklerdir. 

Yeni ürün ve hizmetlerin global pazarda başarıyı yakalayabilmeleri için, şirketlerin inovasyon yapmayı ve yeni işleri rakiplerinden daha iyi ve hızlı geliştirmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bunu başarabilmek için geleneksel iş yapış kültüründen çok farklı, özel bir kültüre sahip olunması gerekiyor.

 Şirketler, birbirine bağımlı ve tekrar eden operasyonel süreçlerin işleyebileceği, hiyerarşik yapılar üzerine kurulur. Bu yapılar değer yaratır ve verimlilik operasyonel açıdan her zaman en önemli odak noktasıdır. İnovasyon ve girişimcilik bu denkleme girdiğinde, genellikle somut ve net faydası olmayan, sürekliliği ve mevcut sistemde uygulanabilirliği kesin olmayan maliyetler olarak algılanır. Girişimciliğin faydalarının öngörülmesi ve savunulması güçtür. Sonuç olarak, şirketler uzun vadeli bakan, açık görüşlü bir yaklaşımla girişimci ruha sahip bireylerin organizasyonlara faydasını doğru değerlendirebilmelidirler. 

Liderlerin, çeşitliliği, yeni fikirlerin oluşmasında kilit tetikleyici olarak, korkmadan kabullenmelidir; organizasyonlarda çeşitliliği arttırarak, girişimcilik fırsatlarını yakalayabilmelidir. Girişimciliğin aktif olarak teşvik edilmesi, girişimci bireylere potansiyellerini ve ilgi alanlarını keşfetme özgürlüğü tanınması, şirketlerin tercih edilen işveren imajını güçlendirecek ve yeteneklerin çekilmesi ve işe alınmasında rekabet avantajı sağlayacaktır. Organizasyonlar yeni yetenekleri işe alırken girişimcilik niteliklerini de araştırmalı; bu özelliklere sahip bireylerin işe alınmaları ile mevcut ekibin becerilerinin tamamlanması ve arttırılması sağlanmalıdır.