Çalışan İlişkileri Yönetimi 

Bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için beraber çalışan bireylere ihtiyacı vardır.


Bir şirketin başarısı ve başarısızlığı her bir çalışanın ortaya koyduğu çaba ile doğru orantılıdır ve Çalışan İlişkileri, bir organizasyondaki çalışanların arasındaki ilişkileri ile ilgilenir. Sağlıklı bir çalışma ortamı için çalışanların birbirleri ile ilişkilerinde rahat olabilmeleri gerekir. Sağlıklı ilişkiler yaratılabilmesinde takım içi çatışmaların önlenmesi, yönetici ve takım liderlerinin asli görevidir. 

Çalışan İlişkileri, bir organizasyon için çok önemlidir, çünkü:

 • Bireylerin tek başlarına alamayacakları kararlar vardır.
 • İş yükü paylaştıkça azalır.
 • Çalışanlar bir aile gibi hareket ettiklerinde mutlu bir çalışma ortamı yaratılabilir.
 • Bireyler, güvendikleri kişilerle birlikte daha motive çalışırlar.
 • Sağlıklı çalışan ilişkileri bireysel çatışma ve kavgaları önler.
 • Sağlıklı çalışan ilişkileri devamsızlığı azaltır.

Nedir

Çalışan İlişkileri Yönetimi, organizasyondaki çalışanların ilişkilerinin yönetimidir. Bu ilişkiler çalışanlar arasında veya çalışan ile işveren arasında olabilir.


Çalışan İlişkileri Yönetimi
, bireyler, takımlar arası ya da aynı takım içindeki bireylerin ilişkilerini etkin bir şeklide izleme ve yönetme sanatıdır.


Çalışan İlişkileri Yönetimi
, çalışanlar arası bağların güçlenmesine yardımcı olur, böylelikle çalışanların mutlu, sağlıklı ve keyifli bir ilişki içinde çalışmalarını sağlar.

Ne Yapıyoruz

PDR-HR olarak, Çalışan İlişkileri Yönetimi alanında aşağıdaki konularda danışmanlık hizetleri veriyoruz: 

 • İletişimde şeffaflık,
 • Takım çalışmalarına teşvik,
 • Zorlayıcı görevlerle çalışanları en iyiyi ortaya çıkarmaları için motive etmek,
 • Açık ofis çalışma ortamları ile ortak çalışmaya teşvik,
 • Çalışanları politik oyunlar, suçlu arama gibi olumsuz davranışlara yönelmemeleri için motive etmek,
 • Cezaları engellemek.