İnsan Kaynakları Yönetim Stratejisinin Planlanması 

“Benim şirketimin değeri, her akşam şirketin dışına çıkar”

Bill Gates, Microsoft

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yüksek motivasyon ile çalışmalarını sağlayan sistematik ve planlı bir yönetim tarzıdır. PDR-İKY Planı, uzun vadeli bir bakış açısı ile, organizasyonlarda olması gerekli sistem, yöntem ve araçların departman bazında dokümantasyonudur. PDR-İKY Planı'nın amacı, misyon ve hedeflerin sistematik olarak yapılandırılarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve takibidir. 

PDR-İKY Planının istenilen sonuçları verebilmesi için aşağıda sıralanan kritik başarı faktörleri dikkate alınmalıdır:

  • Üst yönetimin, insan kaynağının şirket hedeflerine ulaşılmasında kilit faktör olduğuna duyduğu inanç.
  • İKY programları ile şirketin misyon ve hedefleri arasında net ve stratejik bir bağ kurulması.
  • Yöneticilerin İKY Planını sahiplenmeleri. 

PDR-İKY Planı geliştirmek, İK Yönetimi sorumluluğunun departmanlar, üst yönetim ve İK fonksiyonu tarafından paylaşıldığı bir yönetim anlayışını beraberinde getirecektir.