Güven ve Çalışan Bağlılığı 

Kurumdaşlık- Her Bireyin Enerjisini Kazanmak İçin Harekete Geçirerek, Hem Kalp ve Hem de Zihinlerini İşe Katmak

"Neden bazı şirketler yüzlerce yıl var olabiliyorken, diğerleri kısa sürede yok oluyor? Uzun süre hayatta kalabilen şirketlerin sahip olup da diğerlerinde eksik kalan ortak özellikler neler olabilir?

 • Finansal kararlarda tutucular.
 • Değişime ayak uydurabiliyorlar ve olup biteni takip ediyorlar. Yeni fikirlere açıklar.
 • Kontrol edemeyecekleri bir dünyada var olduklarının farkındalar ve başarılı olabilmek için değişmeleri gerektiğini
 • Farklı kültürel geçmişe sahip bireyleri bir araya getirerek, çalışanların birbirlerinden faydalanmasını, öğrenmesini ve bilginin paylaşılmasını teşvik ediyorlar.
 • Önceliklerinin ‘insan’ olduğunun bilincindeler ve çalışan gelişimini önemsiyorlar.
 • Güçlü bir kurumsal kimliklikleri Çalışanları ‘biz kimiz’ farkındalığına sahipler ve ortak değerleri biliyorlar.
 • Onlar için, insan sermayesinin optimizasyonu finansal sermayenin optimizasyonundan daha önemli.
 • İş süreçlerini, aidiyet yaratabilmek, ortak değerleri tanımlamak, doğru bireyleri işe almak ve geliştirmek için kullanıyorlar.
 • Karşılıklı güveni vurgulayarak çalışan bağlılığı yaratıyorlar."

*Organizasyonların Ömrü, Claus Moller

Çalışan bağlılığı çalışan memnuniyetinden öte bir konudur. Çalışan memnuniyetini oluşturan ücret ve yan haklar gibi araçlar, işe alım ve tutundurma alanlarında fayda sağlayabilirler; ancak çalışanların yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymalarında onları motive etmezler. Bağlılık ancak yaptığımız işte bir anlam, otonomi, büyüme, gelişme fırsatı bulduğumuzda gerçekleşir. 

PDR-HR olarak şirket kültürünü tanımlayabilmek için ancak bağlılık ve karşılıklı güven faktörleri ile beslenen bir Kurumdaşlık Kültürü olması gerektiğine inanıyoruz. Kurumdaşlık Kültürü her bireyin enerjisi harekete geçirildiğinde ortaya çıkabilir ve bu da ancak liderlerin çalışanların zihinlerini ve kalplerini işe adamalarını sağladıkları bir kültürde gerçekleşebilir.  Bunu sağlamak kolay bir iş değildir. PDR Group’un bir üyesi olan ve kültürel değişim projelerinde derin bir tecrübesi olan bizler, sizlere şirketlerinizde güven ve bağlılığı hangi unsurların nasıl tetiklediği ve bunları nasıl harekete geçirebileceğinizi göstermek için buradayız. 

Bir kültürel değişim hareketinin başarılı olabilmesi için yönetimin tam desteğinin en önemli koşul olduğunu, deneyimlerimizden yola çıkarak söyleyebiliriz. Başarıya götüren stratejik, operasyonel ve insan yönetimi yaklaşımlarını izlemekte sizlere yardımcı olmaya hazırız. 


Sizi statükoyu zorlamaya hazırlıyoruz

Büyük değişimler, işlerin daha önce nasıl yapılageldiğini sorgulamaktan korkmayan, güçlü bir liderlik gerektirir. Bu yaklaşım organizasyonlarda her zaman memnuniyetle karşılanmayabilir, ancak neyin değişebileceği ve bu değişimin ne gibi faydalar getirebileceği konusunda bir fikriniz olduğunda, bunları yüksek sesle söyleyebilmelisiniz. Önerilerinizi üst yöneticinizle paylaşmak, üst yönetime raporlamak, hatta bir pilot çalışma ile fikirlerinizi desteklemenizde size destek veriyoruz. 


Şu soruları kapsayan bir değişim stratejisi taslağı oluşturmanızda size yol gösteriyoruz

 • Değişime kimler arka çıkar?
 • Değişim nereye ulaşmayı amaçlıyor?
 • Değişimden kimler etkilenecek?
 • Değişimin gerçekleşebilmesi için hangi kaynaklara ihtiyaç var?
 • Bu süreçte önemli mihenk taşları neler olabilir? 

Planlama aşamasına organizasyonun farklı fonksiyonlarını temsil eden çalışanları dahil etmek, onların öneri ve geribildirimlerini alabilmek ve daha gerçekçi bir plan hazırlayabilmek için önemlidir. Bu mümkün değilse, farklı departmanları ve seviyeleri temsil eden bazı kilit kişilerle toplantı organize ederek, onların değişimden nasıl etkileneceklerini, onlardan neler beklediğinizi açıkça ortaya koyabilir ve onları değişime nasıl hazırlayacağınızı daha net anlayabilirsiniz. Bu toplantıların organizasyon veya fasilitasyonunda size destek veriyoruz. Kendinizi değişimi yaşayacak kişilerin yerine koyarak, daha sağlam ve gerçekçi bir strateji ortaya koymada size yol gösteriyoruz. 


Organizasyon içinde stratejik ortaklıklar ve bağlantılar kurmada size destek veriyoruz

Değişimi yönetmek aynı zamanda politik beceriler gerektirir. Değişim sürecinde sıklıkla olacaklar ile ilgili olumsuz tavır sergileyen grupların – çalışanlar, müşteriler, hatta sektör uzmanlarının size inanmalarına ve sizinle aynı tarafta olmalarına ihtiyaç duyacaksınız. Size bu kilit kişilerin kim olduklarının belirlenmesinde yardımcı oluyoruz. 


Hesaplanabilir riskleri öngörmenizi sağıyoruz

Değişimin hayata geçebilmesi için bazı riskleri göze almalısınız. Deneyimlerimizden yola çıkarak, bazı denenmiş ve başarılı olmuş yöntemleri sizlerle paylaşarak, değişimi olabildiğince az risk ile yönetmenize destek veriyoruz. Geçmişte hangi risklerin alındığı ve ne gibi sonuçlar doğurduğunu paylaşıyoruz. Portföyümüzde ilginizi çekeceğini umduğumuz birçok yerel ve uluslararası değişim yönetimi projesi ile size rehberlik etmeye hazırız. 


Yönetim ekibinin değişim yönetimi uzmanlığı becerileri geliştirmesine destek veriyoruz

Bir değişim lideri olarak, asıl göreviniz değişim çabasını yönlendirmek ve şekillendirmek. Ama her şeyi tek başınıza yapmanız mümkün olmayacak. Sürece dahil tüm çalışanların gerekli becerilere sahip olmasında size destek veriyoruz. Yöneticileriniz ile çalıştaylar organize ederek ekip arkadaşlarını nasıl destekleyebilecekleri ve değişime direnci nasıl yönetecekleri tartışıyor, yöntemler belirliyoruz. 


Daha ısrarcı ve dirençli olmanız için destek veriyoruz

Gerçek bir değişim lideri büyüklüğü ne olursa olsun engeller karşısında olumsuzluğa kapılmaz.  Özellikle büyük ölçekli değişimlerde, çeşitli sorunlar ve farklı dirençle noktaları ile karşılaşmanız kaçınılmazdır. Geleceğe ait bir vizyon yaratarak, planlarınızı ve fikirlerinizi başkalarına aktarmanızda ve değişime karşı heyecanı yüksek tutmanızda size yardımcı oluyoruz. İşler zorlaştığında kendinize başarının resmini ve bu yola neden çıktığınızı hatırlatmak devam etmenizde size faydalı olacaktır. 


Katkıyı fark etmeniz ve takdir etmenizde size ışık tutuyoruz

Başarılı bir değişim, değişimi yaşayanlar için ciddi bir çaba ve adanmışlık gerektirir. Ancak yaşadığımız bazı vakalarda, gösterilen bu çabaların organizasyonun her seviyesinde ve genelinde yeteri kadar fark edilmediğini, takdir edilmediğini gözlemliyoruz. Size ve yönetim ekibinize, hem bugün, hem de gelecekte, çalışanların motivasyonunu, duydukları heves ve heyecanı yüksek tutmada izleyebileceğiniz yolları gösteriyoruz.