Değerlerimiz 

Etik Yükümlülüğümüz

PDR-HR Danışmanlık müşterilerine etik bir çerçevede hizmet sunma taahhüdü verir.  Bağlı olduğumuz Etik Prensiplerimiz: 

Yaşanan hızlı değişimler karşısında organizasyonlar, tıpkı pazarlama veya bilgi teknolojileri alanlarında olduğu gibi,  insan yönetimi alanında da odaklı ve değişime uygun bir yaklaşıma, bir stratejiye ihtiyaç duyuyorlar. Müşteri ve yatırımcı beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için şirketlerin ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağı ve dinamik organizasyon yapılarının oluşturulmasında, aşağıda sıraladığımız etik prensipler içinde müşterilerimize hizmet veriyoruz: 

MÜŞTERİLER

 • Müşterilerimize dürüst, tarafsız ve iyi bir hizmet veririz.
 • Müşterilerimize ait bilgiler, kayıtlar ve proje çıktılarını gizli tutar ve ancak kendi bilgileri dahilinde kullanırız.
 • Müşteri bilgilerini bize avantaj sağlamak amacıyla kullanmayız.
 • Bir proje öncesinde, bilgimiz dahilinde bir menfaat çatışması, başarılarını riske atacak herhangi bir unsuru, mevcut veya olası müşterilerimizle paylaşırız. 

PROJELER

 • Sadece deneyimimiz ile gerçekleştirme kapasitemiz ve yeterliliğimiz olan projeleri kabul ederiz.
 • Projelerimize bilgi, deneyim ve uzmanlıkları en uygun olan ekip arkadaşlarımızı atarız.
 • Herhangi bir sebeple tarafsızlığımızın olumsuz etkilendiğini hissedersek, bunu paylaşır ve hizmetlerimizi sonlandırırız. 

FİYATLANDIRMA

 • Projelerimizin başında hizmet bedelimizi paylaşır ve mutabık kalırız; makul, yasal ve sunulan hizmete uygun bir fiyatlandırma yapar ve sorumluluğumuzu üstleniriz.
 • Proje dahilinde öngörülen tüm ücret, komisyon, ekipman, araç, gereç veya hizmet bedelleri gibi maliyet kalemlerini proje başında müşterilerimizle paylaşırız. 

UZMANLIK

 • Müşterimizin, diğer danışmanlık firmalarının veya danışmanların fikri mülkiyet haklarına saygı duyar; onlara ait bilgi ve metodolojileri izinleri olmadan kullanmayız.
 • Hizmetlerimizi tanıtırken, danışmanlık mesleği, firmaları veya danışmanlarına karşı yanlış veya yanıltıcı bir tutum sergilemeyiz.
 • Etik prensiplerimizin arkasında durur ve aksi durumlarda sorumluluğumuzu üstleniriz.